Fråga hjärnforskaren Åsa

Till min hjälp med att sprida kunskap som är baserad på evidensbaserad forskning har jag  hjärnforskaren Åsa Konradsson Geuken .

Är du anhörig eller själv har erfarenhet av psykiska sjukdomar så har du möjlighet att maila Åsa vid frågor: asa.konradsson@gmail.com


Vem är Åsa? 

Åsa har funnit sitt kall i livet sedan hennes bror insjuknade i schizofreni. Åsa är anställd som universitetslektor och är docent i farmakologi vid Uppsala Universitet, där hon bedriver forskning inom fältet för psykisk sjukdom. Utöver hennes arbete vid Uppsala Universitet så har hon även ett stort samhällsengagemang som framför allt rör frågor kring schizofreni och mental hälsa. 

Genom sitt företag Lecturing Minds Stockholm föreläser hon med ett fokus på att sprida fakta och kunskap om psykisk sjukdom, anhörigskap, livskvalitet och behandling.